Rybia łuska zwykła

Rybia łuska zwykła

Wśród wielu chorób skóry znajduje się również rybia łuska zwykła. Choroba ta polega na tym, że warstwa rogowa naskórka oddziela się od pozostałych warstw. Uważa się, że choroba ta zalicza się do chorób dziedzicznych. Jej dziedziczenie odbywa się zarówno na drodze dominującej, jak i recesywnej. Stąd też dzieci rodziców dotkniętych tą chorobą są bardzo mocno zagrożone odziedziczeniem jej od swoich rodziców. W zależności jednak od sposobu dziedziczenia obraz choroby wygląda nieco inaczej. W przypadku osób, u których dziedziczenie odbyło się na drodze autosomalnej dominującej po urodzeniu dziecka na skórze nie widać żadnych zmian. Objawy chorobowe pojawiają się dopiero wtedy, kiedy dziecko ukończy pierwszy rok życia. Początkowo zmiany są niewielkie, z czasem zaczynają się rozprzestrzeniać. Od okresu dojrzewania zaczynają powoli zanikać by w końcu ustąpić. Odbywa się to bez stosowania żadnego leczenia. W przypadku dziedziczenia recesywnego choroba dotyka wyłącznie mężczyzn, a odpowiedzialnymi za przekazanie wadliwego genu są kobiety. Objawy pojawiają się często tuż po urodzeniu. Ich pojawienie się może się jednak nieco opóźnić. W takim przypadku pojawią się jednak w ciągu kilku miesięcy. W tym przypadku zmiany skórne są bardzo mocno rozsiane. Obejmują niemalże całą powierzchnię skóry. Nie dostrzega się ich jedynie na dłoniach oraz stopach.