Objawy chorób skóry

Objawy chorób skóry

Mówiąc o chorobach skórnych z całą pewnością należy kilka słów poświęcić na omówienie podstawowych objawów chorób skóry do jakich zalicza się wykwity. Wszystkie wykwity skórne można podzielić na dwie grupy. Wyróżnia się więc wykwity pierwotne oraz wtórne. Wykwity pierwotne są efektem procesu chorobowego, który toczy się w naszym organizmie. Wykwity wtórne to wykwity, które powstają z pojawiających się wcześniej wykwitów pierwotnych. Ich pojawienie się jest następstwem obecności wykwitów pierwotnych. Do wykwitów pierwotnych zalicza się pęcherzyki, pęcherze, krosty, plamki, grudki, guzki oraz guzy. Wykwity wtórne to z kolei strupy, nadżerki, blizny, owrzodzenia, łuski, rozpadliny, pęknięcia oraz przeczosy. Mianem plamy określa się miejsce, w którym doszło do przebarwienia skóry. Plama nie jest wyniesiona ponad powierzchnię skóry a przyczyny jej powstania mogą być bardzo różne. Grudki to z kolei wykwity, które wyniesione są już ponad powierzchnię skóry. Są one jednak bardzo dobrze odgraniczone od reszty skóry. Po ustąpieniu grudka nie pozostawi na naszej skórze blizny. Guzki również są wyniesione ponad powierzchnię skóry i odgraniczone od otoczenia. W odróżnieniu jednak od grudek ich przeminięcie pozostawi na skórze wtórny wykwit skórny, czyli bliznę. Pęcherzyki to wykwity, w których wnętrzu znajduje się płyn.