Korzystanie z komputera w czasie ciąży

Korzystanie z komputera w czasie ciąży

Kluczowa sprawa dla kobiet w ciąży jest często nurtujące je pytanie czy praca i przesiadywanie przed komputerem ma jakiś znaczący wpływ na przebieg konkretnej ciąży. Czy promieniowanie, które wydaje konkretny komputer jest na tyle szkodliwe dla matek w ciąży, że nie należałoby z niego korzystać, bądź korzystać w bardzo ograniczonych ilościach. A więc odpowiedź brzmi bardzo jasno i prosto, co za dużo to nie zdrowo. Należy we wszystkim, a w tym wypadku pracy przed komputerem kobietom ciąży ograniczyć ten czas i w miarę możliwości nie przesiadywać siedząc po kilka dobrych godzin przed monitorem kompletnie nie odchodząc od niego. Dowodzono, ze promieniowane, które jest naturalną rzeczą w momencie włączonego monitora nie jest w stanie zagrozić matce z dzieckiem w brzuchu. Ważne jest natomiast, aby kobiety, które muszą pracować w ten czas przed komputerem, ponieważ do tego należą jej obowiązki były odpowiednio wyczulone, że po dwóch godzinach muszą wstawać od komputera i wykańczać go z kontaktu oraz zasilania opuszczając konkretne miejsce pracy. Podobnie pomieszczenie, w którym pracują z komputerem powinno być dosyć często wietrzone. Stosując się do tych konkretnych zaleceń możemy być pewni, ze ciąża nie będzie nas ograniczała korzystając komputera, który jest naszym narzędziem pracy.