Kilka słów o pęcherzycy

Kilka słów o pęcherzycy

Rozmawiając o chorobach skórnych z pewnością trzeba kilka słów poświęcić pęcherzycy. Nazwą tą określa się szereg tak zwanych chorób pęcherzowych skóry. Cechą charakterystyczną tych wszystkich chorób jest tak zwana akantoliza. Występują również przeciwciała, które działają przeciwko strukturom, których zadaniem jest utrzymywanie integralności naskórka. Wyróżnia się dwie podstawowe odmiany pęcherzycy. Chodzi o odmianę zwykłą oraz odmianę liściastą. W obu typach choroby dochodzi do powstania na skórze pęcherzy. Ich powstanie to skutek braku łączności jaka normalnie istnieje między naskórkiem oraz tymi warstwami skóry, które położone są głębiej. Wymienione rodzaje pęcherzycy różnią się między sobą miejscem, w którym tworzą się pęcherze. W przypadku pęcherzycy zwykłej pęcherze lokalizują się pod tak zwaną warstwą podstawną. W przypadku pęcherzycy liściastej miejsce lokalizacji pęcherzy jest dużo bardziej płytkie. Znajdują się one bowiem już pod warstwą rogową. Lokalizacja pęcherzy wpływa na objawy kliniczne, a także rokowanie. Nie trudno się więc domyśleć, że ma również wpływ na przebieg choroby oraz jej dokuczliwość dla pacjenta. Pęcherzyca zawsze wymaga leczenia. W zależności od postaci leczenie to musi być mniej lub też bardziej intensywne. Zawsze prowadzone jest ono przez specjalistów.