Kiedy może dojść do konfliktu serologicznego

Kiedy może dojść do konfliktu serologicznego

Do konfliktu serologicznego nie musi dochodzić w każdym przypadku kobieta Rh- i mężczyzn Rh+, nawet wtedy, gdy dziecko odziedziczyło po ojcu antygen D. Bowiem do reakcji odpornościowej matki może dojść jedynie wtedy, gdy do jej krwi dostanie się krew płodu. Do takich mikroprzecieków w ciąży dochodzi zawsze, jednak nie zawsze jest to na taką sama skalę. Jeżeli tej krwi jest mniej nią dwie dziesiąte nie będzie żadnej reakcji. Na szczęście bariera łożyskowa chroni kontakt krwi kobiety z krwią dziecka do takich większych przecieków krwi może dojść w szczególnych sytuacjach, do których można zaliczyć poród, poronienie, usuwanie ciąży pozamacicznej, niektórych krwawień w czasie trwania ciąży oraz uraz matki. Do kontaktu z krwią Rh- mogło dojść nie tylko w czasie ciąży, ale również przed, na przykład przy używaniu sprzętu zanieczyszczonego obca krwią. Istnieją również inne możliwości powstania niezgodności antygenowej, jednak rutynowo bada się jedynie niezgodność w zakresie Rh. Najczęściej do pierwszego kontaktu krwi matki i dziecka dochodzi przy porodzie i dlatego pierwsza ciąża jest zazwyczaj niezagrożona, bowiem aby powstały przeciwciała potrzeba kilku dni i dlatego zagrożone mogą być koleje dzieci tej pary z niezgodnością Rh. Bowiem przeciwciał powstałe podczas pierwszego porodu pozostają w organizmie matki przez długi czas a przy następnej ciąży rozpoznają jako wrogie i je niszczą.