Ciąża mnoga wyzwanie dla rodziców

Ciąża mnoga wyzwanie dla rodziców

Ciąża mnoga jest to ciążą, kiedy jednocześnie w macicy rozwija się więcej niż jeden zarodek. Człowiek, bowiem rozmnaża się rodząc pojedyncze płody. Większa ilość płodów w jednej, ciąży nie jest zjawiskiem powszechnym. Najczęściej z ciąż mnogich zdarzają się ciąże bliźniacze. Ciąże mnogie można podzielić na monozygotyczne i polizygotyczne. Monozygotyczne ciąże to są takie, kiedy jajeczko dzieli się na dwa albo więcej odzielnycgh zarodków i zdarza się to po trzynastym dniu ciąży. Natomiast ciąże polizygotyczne są to ciąże, które powstały na skutek zapłodnienia kilku komórek jajowych. Takie ciąże powstają najczęściej w przypadku leczenia bezpłodności. Postępowanie taki prowadzi do stymulacji poprzez hormony jajeczkowania. Podczas jednego stosunku dochodzi do zapłodnienia wszystkich tych jajeczek. Są jeszcze inne możliwości, a przykład dochodzi do nadpłodnienia, które polega na zapłodnieniu przy różnych stosunkach i efektem tego może być ciąża mnoga z więcej niż jednym partnerem, czyli urodzone z jednej ciąży dzieci mogą mieć różnych ojców. Dużo rzadszym przypadkiem może być ciąża mnoga z zajściem w ciążę będąc już w ciąży. Kobieta zachodząc w ciążę przestaje jajeczkować, zdarzają się jednak szczególne przypadki, kiedy jajeczkuje i zachodzi ponownie w ciążę. Często zdarza się, że obumiera jeden z płodów i dochodzi do redukcji ciąży, czasami do ciąży jeszcze mnogiej w zależności od ilości zarodków lub pojedynczej.