Bulimia – skutki i sposoby leczenia

Bulimia – skutki i sposoby leczenia

Bulimia jest chorobą spowodowaną zanurzonym obrazem postrzegania swojego ciała. Osoby dotknięte tym schorzeniem obsesyjnie wręcz boją się otyłości. Tym samym proces leczenia w głównej mierze opiera się na psychoterapii. Ponieważ bulimia najczęściej dotyka kobiety cierpiące na niską samooceną, znajdujące się w stresujących sytuacjach, celem terapii jest stopniowe nauczenie pacjentek, jak radzić sobie w sytuacjach stresujących. Terapia jest bardzo ważna. Natomiast rozpoznanie choroby zależy w dużej mierze od szczerości pacjentki. Jeśli otwarcie przyznaje się do nadmiernej troski o masę ciała, mówi wprost o powtarzających się atakach obżarstwa, a także o częstotliwości ich występowania, lekarz na ogół bardzo szybko jest w stanie zdiagnozować pacjentkę, a także skierować ją na właściwą terapię. Skutki nieleczonej bulimii są destrukcyjne dla zarówno dla organizmu, jak i dla psychiki osoby chorej. Chorobie bowiem bardzo często towarzyszy niepokój, depresja, a także ma trudności w nawiązywaniu poprawnych relacji z otoczeniem. Natomiast powtarzające się okresy głodu naprzemiennie z okresami obżarstwa mogą skutkować odwodnieniem organizmu, a także zaburzeniami równowagi elektrolitowej. Częste wymioty mogą prowadzić do ubytków w uzębieniu, a także powodować schorzenia dziąseł. Długotrwała choroba może skutkować uszkodzeniem nerek, napadami padaczkowymi oraz poważnymi zaburzeniami pracy serca.